Informacje o klimacie
Skala Beauforta

Stopień            Średnia              Opis            Wysokość        Stan morza                
skali                 prędkość                                fali
Beauforta        wiatru
        
                            
0                                0                Cisza                      0                  Płaskie            

1                                4                Lekki                     0,1                Lekkie             
                                                    powiew                                       wybrzuszenia        

2                                9               Niewielki              0,2                Małe fale        
                                                   wiatr                            

3                              17              Nieznaczny           0,6                Wyraźne, ale        
                                                   wiatr                                            małe fale        

4                             24               Stały                            1             Fale z pianą                     
                                                   wiatr                                           na grzbietach,
                                                                                                      wydają odgłosy     
                                                                                                      plusku    

5                             35            Mocny                           2              Fale większe,         
                                                                                                       wiatr                

                                                                                                        szumiące    


6                            44        Silny                                  3              Fale długie,        
                                           wiatr                                                  głośny szum,
                                                                                                     piana na grzbiecie    

7                            56       Bardzo                               4             Silne fale
                                          silny                                                   pieniące się
                                           wiatr                                                  pasmowe

8                           68        Wicher,                            5,5            Wysokie fale,
                                         sztorm                                                obracające się
                                                                                                      grzbiety

9                          81        Bardzo                                 7            Bardzo duże, masywne
                                         silny                                                   fale, przełamujące się,
                                        wicher,                                               zmniejszona widoczność
                                        sztorm

10                      96        Bardzo                                 9            Ogromne fale, duży hałas,
                                       silny                                                    słaba widoczność
                                       sztorm

11                    111      Gwałtowny                        11,5          Wielkie fale
                                      sztorm    

12                        -       Huragan                              14+        Bardzo wielkie fale,
                                                                                                  bardzo wilgotne powietrze


Reklama

Chcesz znaleźć lecznice dla zwierząt lublin zobacz ich ofertę.

Profesjonalny dietetyk lublin przedstawia wam swoją ofertę.