Informacje o klimacie
Rodzaje piorunów

Rodzaje piorunów


1. Piorun liniowy. Najbardziej powszechny piorun, cechujący się świecącą linią przebiegającą w zjonizowanym kanale między chmurami a ziemią. Towarzyszy temu gwałtowne podwyższenie temperatury powietrza objawiające się świecącą błyskawicą oraz gwałtowny wzrost ciśnienia, w wyniku którego rozchodzi sie fala dźwiękowa w postaci grzmotu.

2. Piorun kulisty. Piorun o kształcie zbliżonym do kuli wielkości piłki tenisowej do wielkości piłki nożnej lub w innych nieregularnych kształtach. Piorun kulisty stanowi zjawisko fizyczne, które przejawia się zgromadzeniem dużej energii w niewielkim obszarze i świecącym ośrodkiem.