Informacje o klimacie
Powstawanie burzy

 Powstawanie burzy

Powstawanie burzy wiąże się z tworzeniem się chmur Cumulonimbus z chmur Cumulus. Ich powstawanie rozpoczyna się, gdy wilgotne powietrze w postaci skupisk o średnicy nawet ponad 1 km, jest unoszone przez dosyć silny prąd w górę, gdzie dochodzi do kondensacji pary wodnej i rozrostu chmury Cumulus ku górze. Pojawiają się w niej silny prąd o prędkościach do 3 m/s w dolnych partiach i do 8 m/s w górnych.

Fakt, że na brzegach chmury parujące cząsteczki wody zmniejszają temperaturę otaczającego powietrza, pomimo, iż sama chmura posiada temperaturę nieco większą od otoczenia, powoduje zmianę kierunku unoszącego sie do góry powietrza i jego opadanie ku dołowi, tworzy się wtedy prąd zstępujący.

Jednak sama chmura unosi się w dalszym ciągu dzięki większej temperaturze.
Wzrost Cumulonimbusa trwa zaledwie do 15 minut, ale niezbędna jest do tego bardzo duża ilość ciepłego powietrza znajdującego się przy ziemi.
Tak ukształtowana chmura mieści w sobie nawet ponad 200 km3 powietrza.

Początkowo nie ma opadów, dopiero w momencie gdy w środkowych warstwach, z przechłodzonych cząsteczek wody i kryształków lodu tworzą się krople i grad, następują opady na ziemię przy jednoczesnym schładzaniu powietrza w wyniku ich parowania i spadania w dół. Powoduje to wystąpienie silnego prądu zstępującego o prędkości do 8 m/s, co sprawia, że w temperatura w niższych partiach chmury jest mniejsza o ok. 5st. C w stosunku do górnych, a prąd wstępujący ma prędkość nawet do 25 m/s. Następuje dalszy wzrost chmury o kolejne 3 km przy zwiększeniu objętości do ponad 400 km3 powietrza. Na wysokości ok. 10 km powietrze ulega zlodowaceniu i ochłodzeniu do temperatury -50 st.C. Chmura w górnej części rozprzestrzenia się  płasko w kierunku poziomym.

W dolnej części, w pobliżu powierzchni ziemi prąd zstępujący tworzy chłodny front chmury z silnym wiatrem, który występuje przed chmurą burzową i dostarcza ciepłe powietrze do góry, powodując rozwój chmury burzowej. Wszystkie te procesy trwają od 15 do 30 minut, występują  wtedy typowe dla burzy zjawiska, czyli opady oraz wyładowania elektryczne.


Po tym czasie temperatury chmury i powietrza wyrównują się, następuje zanik prądów wstępujących. Z górnych partii, które są zlodzone, wiatr wynosi kryształki lodu. Opady deszczu z dolnych warstw utrzymują się jeszcze do pół godziny, w tym czasie warunki w chmurze upodobniają się do warunków otoczenia i następuje rozkład chmury burzowej.
Reklama

Chcesz kupić piękne meble medyczne zobacz tu ich ofertę już dziś.

Kupuj kwiaty piękne i świeże, zobacz że kwiaty lublin to nasza specjalność.