Informacje o klimacie
Powodzie - rok 2002

Powodzie w roku 2002


- Szkocja - powódź w Glasgow, ewakuowano 200 osób z niektórych dzielnic miasta, po powodzi rozprzestrzeniało się wiele chorób, spowodowanych zanieczyszczeniami wód.