Informacje o klimacie
Powódź

Powódź

 - zjawisko hydrologiczne, cechuje się okresowym występowaniem, pojawia się w okolicach wód rzecznych oraz morskich po przekroczeniu stanu brzegowego zatopienia, powoduje zalanie powierzchniowych gruntów na dużej powierzchni, a tym samym wiele szkód w gospodarstwie.