Informacje o klimacie
Powódź - Stan ostrzegawczy

Powódź - Stan ostrzegawczy

- stan, przy którym poziom wody jest na tyle wysoki, że następuje intensywniejsza obserwacja, dyżury, a także rozprzestrzenianie informacji o ewentualnym zagrożeniu powodzią na danym obszarze oraz instrukcji postępowania.