Informacje o klimacie
Powódź - Stan alarmowy

Powódź - Stan alarmowy


- stan, przy którym poziom wody zagraża zalaniem określonego terenu. Po jego ogłoszeniu nieraz następuje ewakuacja ludności z danego obszaru. W przypadku dalszego zwiększania zagrożenia stosuje się alarm powodziowy.