Informacje o klimacie
Powódź - Alarm powodziowy

Powódź - Alarm powodziowy

 - stan, przy którym poziom wody na danym terenie zbliża się do dopuszczalnego, określonego wcześniej poziomu stanu alarmowego.