Informacje o klimacie
Magma

Magma


– masa materiału wulkanicznego, składających się z gorących, stopionych krzemianów oraz glinokrzemianów, z domieszkami tlenków i siarczków, a także z dużą zawartością wody i gazów.

Magma wydostając się z pod powierzchni przedostaje się przez warstwy skalne, tworząc przy tym czasami intruzje plutoniczne, a także lawę.

Po zakrzepnięciu tworzy skały magmowe plutoniczne, wulkaniczne, żyłowe.