Informacje o klimacie
Grad

Grad

- opad atmosferyczny mający postać małych kulek lub bryłek lodu, nazwanych gradzinami, posiadają średnicę większą niż 5 mm. Pojawia się w czasie dużych burz, na lądzie oraz nad wodami mórz i oceanów, głównie w ciepłych porach roku. Występuje wraz z obfitymi oppadami deszczu.

W przypadku pojawienia się gradzin o dużych rozmiarach może to skutkować wieloma zniszczeniami na lądzie, np. uszkodzeniami budynków, samochodów, szkodami w rolnictwie,
a także moze zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, którzy nie zdążą skryć się przed tym zjawiskiem.