Informacje o klimacie
Erupcja wulkanu

Erupcja wulkanu


- zjawisko polegajace na gwałtownym wydobywaniu się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery różnych materiałów wulkanicznych.
Materiałami wulkanicznymi mog± s± m.in.: magma, substancje piroklastyczne, gazy, pary.