Informacje o klimacie
Dyferencjacja

Procesy prowadzące do dyferencjacji:


- likwacja - proces zachodzący na skutek działania siły ciężkości, polegający na domieszaniu się składników stanu pierwotnego oraz utworó oddzielnych faz cieplnych, posiadających odmienny skład chemiczny oraz właściwości fizyczne, w tym gęstość.
- konwekcja - przesuwanie się składników lotnych ku górze w wymianie fazy gazowej. Zachodzi destylacja magmy przy jednoczesnym uwalnianiu się od wydzielonych wcześniej kryształów.
- dyfuzja termiczna - proces przemieszczania się jonów pod wpływem różnicy temperatur, polega na przesuwaniu się jonów w kierunku chłodniejszej części magmy. Skutkiem tego może być różnicowanie składu mineralnego skał żyłowych,
- asymilacja - częściowe rozpuszczenie się składników mineralnych skał osłony, a także na wymianie składników magmy i skał osłony.
- frakcyjna krystalizacja magmy - proces wydzielania się kryształów podczas krzepnięcia stopu wraz ze spadkiem temperaury. Minerały o mniejszej masie niż stop przemieszczają się w kierunku ku górze, pozostałe opadaja na dno zbiornika z magmą.
Poszczególne etapy frakcyjnej krytalizacji magmy: etap wczesnej krystalizacji, główne stadium krystalizacji, stadium końcowe krystalizacji magmy.
 
 

Reklama

Bardzo przyjemna sprawa to olejki do masażu , poznajcie ofertę.

W naszym portalu medycznym odnajdziecie gdzie prowadzić badania Lublin i jak się na nie zapisać.