Informacje o klimacie
Chmura warstwowa Nimbostratus

Chmura warstwowa Nimbostratus (Ns)


Występowanie: Dolna powierzchnia na wysokości 200-500 m, sięga w góre do 6 km.

Wygląd i kształt: Warstwowa, warstwy ściśle ze sobą połączone, barwa ciemnoszara, zasłania promienie słoneczne.

Opady: Obfity deszcz, śnieg, czasami grad.

Warunki występowania: Powstaje na froncie ciepłym, po tym jak ciepłe powietrze unosi się nad chłodne pod odpowiednim, niewielkim kątem. Następuje w nim kondensacja pary wodnej. Chmura frontalna.