Informacje o klimacie arrow aktualnosci arrow Zmiany klimatu a zasoby wody na świecie
Zmiany klimatu a zasoby wody na świecie
Zmiany klimatyczne wpływają bezpośrednio na światowe zasoby wody. Topniejące lodowce i pustynnienie coraz większych obszarów globu to dwie strony tego medalu. We wtorek, 29 stycznia odbędzie się seminarium w tej sprawie zorganizowane przez tymczasową komisję do spraw zmian klimatycznych. W spotkaniu wezmą udział specjaliści akademiccy i przedstawiciele organizacji ekologicznych.
 
Źródła programu Narodów Zjednoczonych do spraw osiedli ludzkich (Habitat) alarmują, iż przed 2032 rokiem, 60 procent światowej populacji będzie żyła na obszarach dotkniętych trudnościami z zaopatrzeniem w wodę.
 
Wzrost średniej temperatury globu powoduje szereg sprzężonych ze sobą zjawisk. Jak zaznacza jeden z uczestników seminarium, profesor John A. Dracup z Uniwersytetu Kalifornijskiego, "okres topnienia śniegów będzie przypadał wcześniej w ciągu roku, dlatego w okresie powodzi będziemy mieli jeszcze więcej wody, zabraknie jej natomiast w miesiącach letnich, gdy najbardziej jej potrzebujemy."  
 
Walka o wodę

Na całym świecie 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej a 2,6 miliarda nie może skorzystać z podstawowych udogodnień sanitarnych. Jednym z celów milenijnych, które wyznaczyła sobie ONZ było zmniejszenie o połowę do 2015 roku liczby ludności bez dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Jednakże badania przewidują, iż do 2027 roku blisko trzy miliardy ludzi zostanie pozbawionych bezpiecznego źródła wody pitnej.
 
Potrzeba jest paląca: w krajach rozwijających się, choroby przenoszone przez wodę są odpowiedzialne za 80% zachorowań i zgonów. Najbardziej narażone są dzieci. Na dziecko urodzone w krajach rozwiniętych przypada od 30 do 50 razy większe zużycie wody niż ma to miejsce w krajach rozwijających się.
 
Jeden z uczestników konferencji, Profesor Riccardo Petrella twierdzi, iż w państwach basenu Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, nasilą się konflikty zbrojne, w których stawką nie będą już tereny, czy złoża ropy. Będziemy świadkami wojen o wodę.
 
Czas na wspólną strategię
 
Organizatorka spotkania, hiszpańska posłanka Cristina Gutiérrez-Cortines z grupy Europejskiej Partii Ludowej/Europejskich Demokratów ma nadzieję, iż seminarium w Parlamencie Europejskim pomoże posłom poszerzyć wiedzę na temat zachodzących zjawisk. "Rola nauki w tym względzie jest niezwykle istotna", mówi deputowana.
 
Gutiérrez-Cortines podkreśla, iż problemy z zaopatrzeniem w wodę w różnym zakresie i w różny sposób występują poszczególnych krajach członkowskich, dlatego w UE "nie potrzebne są ścisłe plany, lecz przemyślane strategie". Zdaniem posłanki, Unia Europejska powinna propagować świadomość społeczną w trosce o kurczące się zasoby wody. "Musimy pozostać otwarci na nowe metody produkcji i sposoby konsumpcji. Musimy przygotować się na przyjęcie całkiem nowego stylu życia, twierdzi Cristina Gutiérrez-Cortines.       

Źródło: europarl.europa.eu
 

Reklama

Nasza strona zawiera bogatą ofertę, wejdź na http://sejan.pl/ i poznaj ją.

Do oferty wprowadziliśmy okulary msa które zabezpieczą wasz wzrok i słuch.