Informacje o klimacie arrow aktualnosci arrow Agora na temat zmian klimatycznych
Agora na temat zmian klimatycznych
Przeciwstawienie się zmianom klimatycznym stanowi jedno z największych wyzwań, jakie powinny podjąć nasze społeczeństwa. W istocie, w świetle wielu międzynarodowych badań (raport Sterna, raporty UNFCCC, raporty GIEC…) instytucje europejskie jak i wszystkie światowe podmioty ustalają, że skutki środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i kulturowe mogą być kolosalne.
 
Po podsumowaniu wyników niedawnej światowej konferencji na temat zmian klimatu (Bali 2007) i w oczekiwaniu na następne światowe szczyty klimatyczne (Poznań koniec 2008 r. i Kopenhaga koniec 2009 r.) Unia Europejska wykorzysta cały bieżący rok na zbadanie w tym zakresie swojej polityki w następujących obszarach: energia, transport, rolnictwo, handel, środowisko naturalne, rozwój, polityka społeczna, badania, edukacja, przemysł…
 
Parlament Europejski nawołuje społeczeństwo obywatelskie do swobodnego i stanowczego wyrażenia opinii za pośrednictwem 500 najważniejszych organizacji w sprawie tak ważnej kwestii poprzez przedstawienie swoich analiz, opracowanie propozycji, a także określając swoją rolę w działaniach, jakie powinny być prowadzone.
 
Klimat - analizy, rozwiązania, mobilizacja
 
Agora obywatelska odbywająca się w sali obrad Parlamentu z udziałem przedstawicieli różnych instytucji europejskich oznacza ważny moment naszej kontynentalnej demokracji.
 
Nawiązując do sukcesu, jaki odniosła poprzednia agora, prace zostaną zorganizowane wokół warsztatów poświęconych tematom poprzecznym w celu otwarcia się na różnorodność społeczną i kulturową uczestników i zainicjowania dialogu wychodzącego poza tradycyjną tematykę sektorową zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Takie grupy robocze powinny zachęcić do bezpośredniej konfrontacji punktów widzenia mającej na celu wypracowanie konsensusu lub prawdziwych opcji debaty.
 
W ramach pięciu warsztatów (Zasoby, Techniki, Solidarność, Gospodarka, Zarządzanie) zostaną jednocześnie poruszone pod różnymi kątami rozmaite kwestie związane z tym znaczącym wyzwaniem europejskim i światowym. Poza niezbędnym przedstawieniem głównych pojęć mile widziane są konkretne propozycje. Uczestnicy agory powinni również mieć stale na względzie uogólnienie swoich analiz, określenie priorytetów, a przede wszystkim trwałe wpisanie wszystkich obszarów polityki.

Źródło: europarl.europa.eu
 
 

Reklama

Czym się zajmujemy? leczenie uzależnień Lublin to nasza można powiedzieć specjalność.

Oferujemy dla was kasy fiskalne, drukarki i inny sprzęt, wejdź na http://www.mezametlublin.pl/.